Szükségletek és motivációk rendszere

2022.03.31

Abraham Maslow amerikai pszichológus 1940-es években kidolgozott elmélete szerint az emberi szükségleteket hierarchikusan lehet rangsorolni. A röviden csak Maslow piramis néven ismertté vált rendszer szerint a piramis felépítése azt tükrözi, hogy szükségleteink kielégítése hogyan motiválja a cselekedeteinket, valamint arra hívja fel a figyelmet, hogy Maslow elmélete szerint a piramis felsőbb részeinek eléréséhez előbb az alsóbb szinten lévő szükségleteinket kell kielégítenünk. A Maslow piramis eredetileg 5 szintből állt, ám az évek folyamán további három szinttel egészült ki, azóta a pszichológia ezt tekinti kész piramisnak.

A piramis legalján az olyan alap fiziológiás szükségletek állnak, amik a létfenntartáshoz szükségesek, mint pl. evés-ivás, higiénia, pihenés stb. Ezek azok a szükségleteid, amiket elsődlegesen ki kell elégítened ahhoz, hogy magasabb szintre juthass. Nem nehéz erre példát hozni, éhező, kimerült, otthontalan embertől nem elvárható, hogy az önmegvalósításra fókuszáljon, hiszen az életben maradás a prioritása.

Maslow szerint amint a fiziológiai szükségleteid kielégültek, léphetsz a következő szinte, a biztonságéra. A fizikai biztonságéra (egészség, otthon, anyagi biztonság), valamint a lelki biztonságéra is. Erre sem nehéz példát hozni, ha valaki súlyos betegséggel küzd éppen, akkor mindenekelőtt annak a megoldására fog koncentrálni, nem pedig arra, hogy pl. egy szakmai továbbképzést végezzen el (ami egy kognitív szükséglet, jóval feljebb a piramisban).

A harmadik lépcsőfok már az emberi kapcsolódásokra fókuszál, ide tartoznak az olyan viselkedési minták és kapcsolatok, mint a szeretet, szerelem, barátság, elfogadás, bizalom. Ezek hiánya elmagányosodáshoz (akár társas magányhoz), depresszióhoz, és egyéb mentális betegségekhez vezethet.

A negyedik lépcsőfok az elismerés. Ez nem csak a kívülről jövő, mások általi megbecsülést és tiszteletet jelenti, hanem az önbecsülést, a méltóságot, a belső tartást is.

Az ötödik szint, a kognitív szükséglet szintje az egyik, a piramishoz később hozzáadott lépcsőfokok közül. Ide tartozik a tanulás iránti vágy, a nyitottság, kíváncsiság a világra, a fejlődésre, felfedezésre való igény.

A hatodik, az esztétikai szükséglet szintén utólagosan betoldott lépcsőfok, jelenti a szépség, a rend, a harmónia iránti vágyat.

Hetedik az önmegvalósítás (ez volt az eredeti ötlépcsős piramis csúcsa), ez az a szint, amikor ki tudod használni a képességeidet, ki tudod bontani a tehetségedet, és élni tudsz a lehetőségeiddel úgy, hogy a belső vágyaidat megélve létezel és cselekszel.

A nyolcadik (a képen már nem szereplő) szint pedig a "csúcsok csúcsa" - szintén később lett a piramis része - az önmeghaladás szintje. Ez a szint azért nem szerepel a képen, mert a pszichológia egyáltalán nem használja, ez már a spiritualitás szintje, Maslow maga így fogalmazott vele kapcsolatban: "A transzcendencia az emberi tudat legmagasabb, legátfogóbb vagy holisztikus szintjeire utal, viselkedésként és célként, nem pedig eszközként kapcsolódva önmagához, másokhoz, általában az emberekhez, más fajokhoz, a természethez és a kozmoszhoz."

A Maslow piramist, annak ellenére, hogy sok helyen a mai napig használatos, rengeteg kritika érte és éri folyamatosan. Egyrészt azért, mert eléggé egyoldalúan, kizárólag az egyén szemszögéből vizsgálja a motivációkat és a szükségleteket, másrészt pedig mert nem számol egyéni személyiségbeli különbségekkel, életkori különbözőségekkel, de kulturális és társadalmi differenciákkal sem. Ráadásul nem tekinthető 100%-ig egzaktnak sem, hiszen alkalmasint egy-egy szint akár "be is áldozható" egy másikért "cserébe" (gondolj pl. egy éhező, fázó festőművészre, aki bár az alsóbb szintű szükségleteiben hiányt szenved, mégis megéli a felsőbb szinten lévőket).

A Maslow piramis tehát nem az örök igazságot hordozza magában, de arra tökéletes, hogy rátekintve átgondold, te hogyan működsz, hol tartasz a saját igényeid és szükségleteid kielégítésében. Van-e valahol, valamelyik területen hiányod, vagy érzed-e bárhol is azt, hogy nem jutsz egyről a kettőre, látod-e, hogy egy-egy lépcsőfok nálad milyen összefüggésben áll a másikkal. Ha pedig úgy veszed észre, valahol elakadtál, vagy hiányod van, akkor tégy azért, hogy feljebb juss a piramison!